ඇම්ඩන් කතා – මූදු හත්ත

ඇම්ඩන් තම මව ඇඳුම් මාරු කරද්දි ඇගේ රහස් පෙදෙස දුටුවේය.

ඇම්ඩන්: “අර මොකද්ද අම්මේ?”
මව: (මඳක් පැකිළි )”ආ ඒ අම්මගෙ කලු පාට මූදු හත්ත නේ!” පිළිතුරෙන් ඇම්ඩන් සෑහීමකට පත්විය. පසුවදා ඔහු විසින් කිරි වීදුරුව හලා ගන්නා ලදී.

ඇම්ඩන්: “අම්මේ, අම්මගෙ කළු පාට මූදු හත්ත දෙන්නකෝ මේ කිරි ටික පිහිදාන්න”
මවා: “අනේ පුතේ ඒක නැති වෙලානෙ?”
ඇම්ඩන්: “අම්මා බය වෙන්න එපා, මම දන්නවා ඒක තියෙන තැන. මම දැක්කා අප්පච්චි ඒක මැගිලින් නැන්දලාගෙ ගෙදර අරන් ගිහින් මූණ හෝදනවා”