පොලීසියෙන් පැනල දුවන

(මේ ගීය අප වෙත එවූ © PPTrioUnlimited 2008 සොයුරාට අපේ ස්තූතිය. වී පැදුරෙන් ඉගිලී යන තාලයට ගැයේ)

පොලීසියෙන් පැනල දුවන පිම්පියකු ලෙසින්
පැනනල යන්න බෑ මට කැරි වේසි උඹ ළඟින්

උඹෙ තන් වල මොළකැටි බව – නාඳුනන ලෙසින්
වෙන තන් යුවලක් සොයමින් – යන්නද කෙලෙසින්

ඔබෙ සුන්දර හුතු මඬලෙ – සුවඳ රස බලිම්
වෙන හුත්තක් ඊට හොඳයි – කියමිද කෙලෙසින්

මගේ දාර පයිය නුඹේ – ඇතුලට එබුවෙම්
තිබුණට වැඩියෙන් හිල ලොකු කළෙමි මම ඉතින්


චිච්චිය

(සූර පප්පා හි “කැලේ මැද ගමක් තියෙනවා” තාලයට )

චිච් චිච් චිචි චිච්චිච් චිච්චිච්

කැලේ මැද හිලක් තියෙනවා
ඒ හිලට චිච්චියයි කියනවා
චිච්චියෙ මරු සැප තියෙනවා
ඒ සැප ගන්නට අපි හුකනවා

චිච් චිච් . .

කෙල්ලෝ චිච්චිය වනනවා
එය දකින කොල්ලන්ට නගිනවා
ච්චිචිය ඉල්ල අඬනවා
පවු කෙල්ලො බෑ කියල කියනවා

දෙන්න දෙන්න දෙකට නැවිල දෙන්න

ෂොට් එක ඉල්ලල කරදරේ
කැරි කොල්ලන්ගෙන් හරි කරදරේ
චිච්cඉ මිරිකන්න පෝලිමේ
උන් චිච්චි නැතිව කන චාටරේ

චිච් චිච් . .

චිච්චි මිරිකන්න සූරයෝ
අපි චිචි උරන්නත් දස්සයෝ
පයි මල්ලිල හරි වැඩ කාරයෝ
චිචිචි නංගිලගෙ වීරයෝ

චිච් චිච් . .


චන්ද්‍රපාල

(චන්ද්‍ර මඬල බැද්ද වටින් තාලයට )

චන්ද්‍රපාල හුත්ත උඩින් පයිය තියා
ඕනෙ පකක් වෙන්න කියල තල්ලු කලා
කැරිය තල්ලු කලා

පාලු පැලේ සද්දේ නැතේ
මගෙ ඇඳට වරෙන්
හනික අක්කෙ මැගී

බූරු ඇඳේ මම හුකන වෙලේ
මගෙ දකුණු ඇටේ
වැදුන බූරු ඇඳේ


තම්බි කඬේ

තේ පැන් සාදයි තම්බි කඬේ – තම්බිගෙ පොල්ලේ ආධාරේ
තම්බිට ඉන්නේ ගෑනු හතයි – උන් හත් දෙනාට තම්බි හුකයි

පළවැනි ගෑනි මිටි ම මිටි යි – පුටු උඩ තියාන තම්බි හුකයි
දෙවැනි ගෑනි උස ම උස යි – ඉනිමං බැඳගෙන තම්බි හුකයි
තුන්වැනි ගෑනි ගෙ කොණ්ඩෙ දිගයි – ඔන්චිලි පැද පැද තම්බි හුකයි
සිවුවැනි ගෑනි ගෙ හිල පුංචියි – පොල්තෙල් ගාලා තම්බි හුකයි
පස්වැනි ගෑනි ගෙ හිලම බෝර් – පාංකඩ ඔතාන තම්බි හුකයි
හයවැනි ගෑනි කැතම කැතයි – කොට්ටෙන් වහගෙන තම්බි හුකයි
හත්වැනි ගෑනි ට මුකුත් නැතේ – අසරණ තම්බි අතේ ගසයි


නදීකාට මතක නැද්ද

නදීකාට මතක නැද්ද අතේ ගහපු කාලේ
සෙල්ලම් ගෙට වැදලා – දොර ජනෙලූත් වහලා
පන් පැදුරේ පෙරළි පෙරළි – යසට හිකුව කාලේ

බොළඳ වියෙත් අප දෙන්නා කලේ වල් වැඩයි
එක වල්ලක දෙපස තිබුණු ඇට දෙකක් වගෙයි
දාර වැටුණු පොල්ල නග්ගලා
ගල් කැපුවා එදා හිනැහිලා