ඇම්ඩන් කතා – කරන්නේ මොනවද

ඇම්ඩන් මළ වද කාරයෙකි. මූ නිසා ඇම්ඩන් ගේ අම්මටයි අප්පච්චිටයි සොමියක් ගන්නවත් බැරිය. වැඩේට සෙට් වෙන විටම මූ ඔළුව දමයි. වදෙන් බේරීමට බැරිම තැන ඇම්ඩන් පියා අපූරු උපායයක් කල්පනා කළේය.

පියා: “ඇම්ඩන්, මෙහෙ එනවා, තමුසේ අතන බැල්කනියට ගිහින්, එතන ඉඳන් වටේ පිටේ වෙන දේවල් අපිට ඇහෙන්න කියනවා. හැබයි මම කියනකම් මෙහෙට එන්න බෑ”

ඇම්ඩන්: “හරි”

ඇම්ඩන් බැල්කනියට වි වටපිට බලමින් යන එන වාහන, මිනිසුන් ගැන කියවයි. ඇම්ඩන් පියා ඒඅතර උඩ පැන පැන පොළි එක්කම ගහමින් සිටී. හදිසියෙම ඇම්ඩන් මෙසේ කෑ ගෑයේය.

ඇම්ඩන්: “සමරෙ අන්කලුයි, ඇන්ටියිත් දාගෙන හුකනවා”

ඇම්ඩන් පියා: “තමුසේ මොකද එහෙම කියන්නේ?” ඇම්ඩන්: “සුමනාත් (සමරේ යුවලගේ දියණිය ) එළියට වෙලා පාරෙ යන දේවල් ගැන අප්පච්චිට කියනවා”