ඇම්ඩන් කතා – අලියා

ස්ථානය – දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය

සිද්ධිය – අලියකු ලිංගය එලියට දමා මුත්‍රා කරයි

ඇම්ඩන්: “ඒ මොකක් ද තාත්තේ?”

පියා: “හාපෝ, ඒක මහ භයානක දෙයක්”

තව ටිකක් දුඅ ගිය විට තවත් අලියකු ඉහත ක්‍රියාවම කරණු ඇම්ඩන් ට දකින්නට ලැබෙයි. මෙවර ඔහු තම මව විමසයි.

ඇම්ඩන්: “ඒ මොකක්ද අම්මේ?”

මව: “ආ පුතේ ඒක හරිම සුළු දෙයක්”

දැන් ඇම්ඩන් හොල්මන් වී ඇත. තව ටිකක් දුර යන විට තුන් වන අලියෙකුද ඉහත කටයුත්තම කරණු පෙනෙයි. මෙවර ඇම්ඩන් නැවතත් පියාට කතා කරයි.

ඇම්ඩන්: “තාත්තා කියනවා අරක මහ භයානක දෙයක් කියලා. අම්මා කියනවා ඒක සුළු දෙයක් කියලා. කවුද හරි?

පියා: (ඇඟට පතට නොදැනී) “උඹෙ අම්මට නම් ඉතින් ඕකත් සුළු දෙයක් වෙන්න ඇති!”