චිච්චිය

(සූර පප්පා හි “කැලේ මැද ගමක් තියෙනවා” තාලයට )

චිච් චිච් චිචි චිච්චිච් චිච්චිච්

කැලේ මැද හිලක් තියෙනවා
ඒ හිලට චිච්චියයි කියනවා
චිච්චියෙ මරු සැප තියෙනවා
ඒ සැප ගන්නට අපි හුකනවා

චිච් චිච් . .

කෙල්ලෝ චිච්චිය වනනවා
එය දකින කොල්ලන්ට නගිනවා
ච්චිචිය ඉල්ල අඬනවා
පවු කෙල්ලො බෑ කියල කියනවා

දෙන්න දෙන්න දෙකට නැවිල දෙන්න

ෂොට් එක ඉල්ලල කරදරේ
කැරි කොල්ලන්ගෙන් හරි කරදරේ
චිච්cඉ මිරිකන්න පෝලිමේ
උන් චිච්චි නැතිව කන චාටරේ

චිච් චිච් . .

චිච්චි මිරිකන්න සූරයෝ
අපි චිචි උරන්නත් දස්සයෝ
පයි මල්ලිල හරි වැඩ කාරයෝ
චිචිචි නංගිලගෙ වීරයෝ

චිච් චිච් . .

Advertisements


ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )