සාල වනේ

ඉන්දියාවෙ සාල වනේ අලියෙක් හිටියා
ළමයො අලියෙක් හිටියා
ඒ අලියට ගව්වක් දිග පයියක් තිබුණා
ළමයො පයියක් තිබුණා
මේ පයියත් කරගහන්න වඳුරෙක් හිටියා
ළමයො වඳුරෙක් හිටියා
දවසක් දා මේ අලියට තදයක් හැදුනා
ළමයො තදයක් හැදුනා
එහා වනේ ඇතින්නටා හුකන්න ගත්තා
ළමයො හුකන්න ගත්තා
අලිය උස්සල දෙනවා අලිය පද්දල දෙනවා
ළපටි වඳුර ගහේ ඉඳන් අතේ ගහනවා
ළපටි කැරි විසිවෙනවා – එව්වට කූඹි වහනවා
කූඹි කාපු පොඩි වඳුරා පයිය කසනවා
අලි හුකතෙයි අපි තැලෙතැයි
කියල කියනවා
ළමයො කියල කියනවා

Advertisements


ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )