පිට නොයන ලෙසට

පිට නොයන ලෙසට බඩු ගැහුවා
ආදි සිංහලූන් – පිට නොයන ලෙසට බඩු ගැහුවා //
මරදානේ ගොන් බඩු ටික නැත්නම් වේලිල්ලේ සිංහලයා //
අන්තිෙමිදී ඒඞ්ස් හදා ගෙන
හතර රියනෙ සැතපෙන්නා
පිට නොයන ලෙසට . . .

සිංහල පොල්ලට හුරු නැති හින්දා – රට සුද්දට අල්ලාලා //
අන්තිමේදී ගිය ගිය තැන – ඉඳ ගන්න බැරිව තටමන්නා //
පිට නොයන ලෙසට . . .
මරදානේ ගොන් බඩු . . .

Advertisements


ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )