බෝල බෝල තන්

බෝල බෝල තන් දෙපසට වැනෙනව
මරදානේ ගෙදරින් මම ගේනව
පිළිකන්නේ මම ගොනෙක් ගහනවා//
පොලීසියෙන් ඒවිද සුමනෝ//

එළියට කීයද ඇතුළට කීයද
මට නම් නැහැ වෙනසක් දැනුනේ . . .//
බොම්බිලි සුවඳ හමන්නේ
මන්නාරම සිහි වන්නේ . . .//

පොලිසියෙ පාර ද හමුදා පාර ද
මගේම පාර ද වැඩිය සැර . . .//
ගමයගෙ පාර සැරයිනේ
හෙමිහිට උඹ කොඳුරන්නේ . . .//

Advertisements


ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )