තොරණ

තුන් වෙනි කොටුවෙන් බැලූවම පස් වෙනි කොටුවත් පේනව
බිම්බිසාර ඒ කොටුවේ සුජාතාට ගල් කපනව
සිවු වෙනි කොටුවේ තොරතුරු කියන්න යන්නේ සුමිතුරු
හුත්ත පතුරු පක විසිතුරු ඇරියනෙ පක හම යනතුරු
මෙන්න තොරණෙ විස්තරේ – සත දහයයි පත්තරේ
පස්වෙනි කොටුවේ අගදී හය වෙනි කොටුවත් පේනව
සඳ කිඳුරා සඳ කිඳුරිගෙ බනිස් ගෙඩිය අතගානව
සඳ කිඳුරීය සඳ කිඳුරගෙ කෙහෙල් ගෙඩිය ලෙලි ගහනව
සංසාරෙන් එතෙර වෙන්න උඩ පැන පැන උන් හුකනව
මෙන්න තොරණෙ විස්තරේ – සත දහයයි පත්තරේ
හත් වෙනි කොටුවේ විස්තර මේ විදියට අපි කියනව
බලූ පරපුර රැුක ගන්නට බල්ලා බැල්ලිට හුකනව
සංසාරෙන් එතෙර වෙන්න දෙන්න දෙපැත්තට අදිනව
මෙන්න තොරණෙ විස්තරේ – සත දහයයි පත්තරේ


බෝල බෝල තන්

බෝල බෝල තන් දෙපසට වැනෙනව
මරදානේ ගෙදරින් මම ගේනව
පිළිකන්නේ මම ගොනෙක් ගහනවා//
පොලීසියෙන් ඒවිද සුමනෝ//

එළියට කීයද ඇතුළට කීයද
මට නම් නැහැ වෙනසක් දැනුනේ . . .//
බොම්බිලි සුවඳ හමන්නේ
මන්නාරම සිහි වන්නේ . . .//

පොලිසියෙ පාර ද හමුදා පාර ද
මගේම පාර ද වැඩිය සැර . . .//
ගමයගෙ පාර සැරයිනේ
හෙමිහිට උඹ කොඳුරන්නේ . . .//


නංගියෙ නංගියෙ

නංගියෙ නංගියෙ පොඩි ගවුම – උස්සල පෙන්නන්නකො කැවුම

මං පොඩි කාලේ දැක්කට පස්සසෙ – දැක්කෙම නෑ කැවුම

අයියේ අයියා වල් කැරියා – කිව්වොත් කියන්නෙ හුකන කතා

අයියා අයියගෙ පොල්ල පෙන්නුවොත් පෙන්නනවා කැවුම