නංගියෙ නංගියෙ

නංගියෙ නංගියෙ පොඩි ගවුම – උස්සල පෙන්නන්නකො කැවුම

මං පොඩි කාලේ දැක්කට පස්සසෙ – දැක්කෙම නෑ කැවුම

අයියේ අයියා වල් කැරියා – කිව්වොත් කියන්නෙ හුකන කතා

අයියා අයියගෙ පොල්ල පෙන්නුවොත් පෙන්නනවා කැවුම

About these ads

ප්‍රතිචාර 2 on “නංගියෙ නංගියෙ”

 1. sirimal පවසන්නේ:

  සුරතල් නන්ගියෙ උබෙ ගව්ම
  උස්සල පෙන්නනවද කැවුම
  පුන්චිම කාලේ දැක්කට පස්සේ
  දැක්කෙම නෑ කැවුම…

  සිරිමල් අයියා කැරි බල්ලා
  කිව්වොත් කියන්නෙ හුකන කතා
  අයියගෙ මීයා පෙන්නනවානම්
  පෙන්නනවා කැවුම

  අයියගෙ මීයා කලුම කලුයි
  මගේ කැවුමනම් සුදුම සුදුයි
  කලු සුදු බේදය අත හැර දාලා
  මීයට කැවුම දෙමූ…


ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.